Dream Weavers (VHS) By Various Publishers

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Dream Weavers (VHS)

By : Various Publishers

Dream Weavers (VHS) By Various Publishers
Item #: CPBMDWHPTotal Running Time 45 minutes

Directed by Fruto Corre

Ipinakikita dito and buong proseso ng paggawa ng sinaunang t'nalak, isa sa pinakatatanging likha ng mga T'boli noong unang panahon at magpahanggang ngayon.

Sa kuwento ng mga manghahabi, malalaman natin ang pinagmulan ng napakaraming dibuho ng t'nalak at ang halaga nito para sa mga sinaunang T'boli.

Ngunit higit na mahalaga, maririnig natin ang mga boses ng mga T'boli sa dokumentaryong ito at malalaman ang kanilang nasa sa loob ---ang kanilang mga paniwala, hangarin at pakikibaka--- sa pamamagitan ng kanilang sining, mga alamat, at pansariling kuwento.

English version.

Price : 675.00
Qty 

» Visit our Documentary categoryDream Weavers (VHS)©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use