Ang Mensahe ng Krus By New Day Publishers

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Ang Mensahe ng Krus

By : New Day Publishers

Item #: 9711012120Ang Mensahe ng Krus ay isang makapangyarihan at makabagbag–pusong mensahe na gumising sa di-mabibilang na kaluluwa sa iba’t ibang bahagi ng mundo mula sa kanilang espirituwal na pagkakatulog at nagpatikim sa kanila ng tunay na buhay kay Cristo!

The book is a tagalog version of the english original written by a korean pastor about the significance of the cross and what Jesus Christ did as the key to a person’s personal salvation.

Price : £623.50
Qty 

» Visit our Theology categoryAng Mensahe ng Krus©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use