101 Bugtong na Hindi Alam ng Titser Mo By UST Publishing House

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


101 Bugtong na Hindi Alam ng Titser Mo

By : UST Publishing House

101 Bugtong na Hindi Alam ng Titser Mo By UST Publishing House
Item #: 9715066075Sa panahon ngayon, madali nang makahanap ng mga bugtong lalo na sa Internet. Para kay German Gervacio, mula sa linya ng 13 magkakapatid at mga pamangking parang longganisa sa pagkakadugtong-dugtong, batid niya kung paanong sa mga panahong ito, ang kapana-panabik sanang bugtungan ay nagiging walang kalatoy-latoy. Bilang guro rin sa Filipino, nais niyang buhayin ang ngayo’y unti-unti nang namamatay na sana’y masayang palitan ng bugtong sa mga klasrum. Iniakda ang 101 Bugtong para sa mga estudyante, maspiag man o bulakbulero, at maging para kay Ser at Ma’am na tiyak na magpapa-assignment ng tungkol sa mga bugtong.

Price : £217.50
Qty 

» Visit our Poetry category
» Visit our Children category
» Visit our Riddles category101 Bugtong na Hindi Alam ng Titser Mo©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use