Baha-bahagdang Karupukan By UST Publishing House

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Baha-bahagdang Karupukan

By : UST Publishing House

Baha-bahagdang Karupukan By UST Publishing House
Item #: 9715065832Hindi maipagkakaila ang husay sa panulat ng makatang si Jim Pascual Agustin sa librong Baha-bahagdang Karupukan. Iba-iba man ang kaniyang mga paksa, mababanaag pa rin ang pakay niyang bigyan ng boses ang mga aspekto ng buhay na kadalasan ay nakakaligtaan o kinakaligtaan.

Price : 580.00
Qty 

» Visit our Poetry categoryBaha-bahagdang Karupukan©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use