Gitnang Uring Fantasya at Material na Kahirapan sa Neoliberalismo By UST Publishing House

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Gitnang Uring Fantasya at Material na Kahirapan sa Neoliberalismo

By : UST Publishing House

Item #: 9715065634Sinisipat n Rolando B. Tolentino sa kanyang bagong akda ang iba’t ibang aspeto ng buhay ng mga nasa gitnang uri. Bawat kabanata ng libro ay umiikot sa tema ng pag-angat gamit ang politikal na pagsusuri ng politikang popular. Mula sa paminsanang “malling,” pana-panahong pagkain sa Jollibee, hanggang sa Wowowee, dinidiskurso ni kritisismo ni Tolentino ang pagbibigay kahulugan sa kahirapan kalakip ang pag-usbong ng kulturang popular.

Price : £609.00
Qty 

» Visit our Literature categoryGitnang Uring Fantasya at Material na Kahirapan sa Neoliberalismo©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use