Jacintina: Hiyas ng Panulat ni Emilio Jacinto By UST Publishing House

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Jacintina: Hiyas ng Panulat ni Emilio Jacinto

By : UST Publishing House

Jacintina: Hiyas ng Panulat ni Emilio Jacinto By UST Publishing House
Item #: 9715066136Tinagurian si Emilio Jacinto na “Utak ng Katipunan” dahil sa mga sinulat niya para sa Katipunan, kabilang na ang “Mga Aral ng Katipunan ng mga A.N.B.,” at higit na kilalang Kartilya ng Katipnan. May ganito ring akda si Andres Bonifacio, ang “Katungkulang Gagawin ng mga Z.LL.B.,” ngunit ipinasiya ng Supremo na ang hinahangaan niyang sinulat ni Jacinto ang opisyal na ikakabit sa dokumento ng panunumpa ng sinumang sasapi sa lihim na kilusan.

Gayunman, higit na popular at hinahangaan ang estilo ng pagsult at matalinghangang nilalaman ng Liwanag at Dilim, isang koleksiyon ng mga sanaysay na tumatalakay sa mga diwang demokratiko’t kontr-kolonyalista at nagtatanghal sa pilosopiko’t moral na sandigan ng isang rebolusyonaryong kapisanan. Isang bahagi na nito, ang “Ang Bayan at ang mga Pinuno, ang tumatalakay sa mithing balangkas ng pamahalaan matapos mapuksa ang kolonyalismo.

Price : £362.50
Qty 

» Visit our History category
» Visit our Culture categoryJacintina: Hiyas ng Panulat ni Emilio Jacinto©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use