Alitaptap sa Gabing Maunos: Mga Kuwento By Ateneo de Manila University Press

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Alitaptap sa Gabing Maunos: Mga Kuwento

By : Ateneo de Manila University Press

Alitaptap sa Gabing Maunos: Mga Kuwento By Ateneo de Manila University Press
Item #: 9715506243Nakakarga sa librong ito ang "naiiba at makapangyarihang paggamit ng lengguwahe" ng isang makatang muling lumilikha ng talinghaga ng buhay sa pamamagitan ng pagpapel niya bilang kuwentista. Sa Alitaptap sa Gabing Maunos --na unang limbag na katipunan ng maiikling katha ni Lamberto E. Antonio-- tinatangka niyang higit na pangatwiranan ang kaniyang layuning "magkabagwis" sa pagkukuwento, kaalinsabay ng pagkilala sa "pagkakatahid" niya bilang tagapagbunsod nga kabaguhan sa makabagong Panulaang Filipino.

Price : 326.00
Qty 

» Visit our Literature categoryAlitaptap sa Gabing Maunos: Mga Kuwento©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use