Alimpuyo sa Takipsilim By Ateneo de Manila University Press

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Alimpuyo sa Takipsilim

By : Ateneo de Manila University Press

Alimpuyo sa Takipsilim By Ateneo de Manila University Press
Item #: 9715506458Sumusuot ang 'Alimpuyo sa Takipsilim' sa laberinto ng mga pahiwatig, at itinatanghal sa kagila-gilalas ngunit malikhaing paraan ang mikrokosmo ng mga lihim, tuklas, dunong, at dungis na bagaman nagkukunwang personal ay tumatawid hanggang sentimyentong unibersal. Salungat sa inaasahang kumbensiyon, bukod sa nagpapanukala ng abanseng pagtanaw sa estetika at diwa ng tulang tuluyan, ang mga tula’y testamento ng mapanuri, maselan, at masinop na paggagap sa kinathang realidad.

Price : £572.00
Qty 

» Visit our Poetry categoryAlimpuyo sa Takipsilim©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use