Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Tatlong Dula

By : UP Press

Tatlong Dula By UP Press
Item #: 9715426596Tunay na kalugod-lugod at hudyat ng mas masigabong pag-unlad ng kontemporaneong dulaan sa bansa ang paglilimbag ng Tatlong Dula ni Rody Vera, na binubuo ng Kung Paano Ko Pinatay si Diana Ross, Luna: Isang Romansang Aswang, at Ralph at Claudia. May malaking ambag si Vera sa maunlad na dulaan sa kasalukuyan bilang isa sa mga punong-abala sa Writer’s Bloc, isang grupo ng mga mandudula na regular na nagpupulong at nagpapalihan para pagbutihin ang pagsulat ng mga dula.

Sa unang paglilimbag ng kanyang mga dula, Tatlong Dula, lalo niyang pinatunayan na matingkad ang kaluntian ng dulaang Filipino sa kasalukuyan. Makikilatis din ang ganitong kasibulan sa tatlong dulang bumubuo sa kanyang unang koleksiyon. Kapansin-pansin sa tatlong dula ang paggigiit niyang kumawala sa mga luma at malumot na kahon ng pagkatao ng mga Pilipino. Sa matagal na panahon, ang identidad ay nakulong sa kasariang nakalubid sa heteroseksuwal na depinisyon. Ipinakita niya ang mga nagbabagong identidad ng Pilipino sa kasalukuyan. --Rene Villanueva, Paunang Salita

Price : £435.00
Qty 

» Visit our Play categoryTatlong Dula©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use