Sawikaan 2010: Mga Salita ng Taon By UP Press

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Sawikaan 2010: Mga Salita ng Taon

By : UP Press

Sawikaan 2010: Mga Salita ng Taon By UP Press
Item #: 9715426619Ang Sawikaan: Mga Salita ng Taon ay isang masinsinang talakayan para piliin ang pinakanatatanging salitang namayani sa diskurso ng sambayanan ng nakalipas na taon. Itinataguyod ito ng Filipinas Institute of Translation (FIT), isang samahang non-stock, non-profit na itinatag noong Setyembre 3, 1997, ng ilang manunulat at tagasalin na naniniwalang kailangan na itampok ang pagsasalin bilang mahalagang bahagi ng kultura at gawaing pang-akademya.

Ang salita ng taon ay pinipili mula sa mga nominadong salita na resulta ng aming panawagan sa mga mag-aaral, guro, iskolar, propesyonal, at iba pang may interes sa wika sa loob at labas ng akademya na magsumite ng inaakala nilang mahalaga at natatanging salita na namayani sa diskurso ng sambayanang Filipino. Bagaman ang layunin ay magtampok ng mga salita sa loob lamang ng isang taon, isinaalang-alang na rin ang ilang salitang matagal-tagal nang lumaganap dahil sa nagsisimula pa lamang naman ang proyekto. Sa mga susunod na Sawikaan, ang mga salitang lumitaw sa loob ng isang taon lamang ang makakabilang sa pagpipilian.

Isang lupon na bubuuin ng mga opisyal at kasapi ng FIT, kasama ang ilang makawika, ang pipili ng mga finalist. Ang naglahok ng salita ay hihilingan na maghanda ng maikling sanaysay upang mailahad ang mga ebidensiya kung bakit dapat tanghalin ang isang nominadong salita bilang Salita ng Taon. Ihaharap ang mga sanaysay na ito sa isang pagtitipon ng mga kasapi ng FIT, mag-aaral, guro, iskolar, at iba pang masugid na tagasubaybay ng pag-unlad ng pambansang wika. Ang mga tagapagtaguyod ng salita ay binigyan ng laya na sila mismo ang magbasa ng kanilang sanaysay o pumili ng ibang tagabasa para siyang gumawa ng presentasyon ng salita.

Price : 580.00
Qty 

» Visit our Language categorySawikaan 2010: Mga Salita ng Taon©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use