Lagalag ng Paglaya By UP Press

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Lagalag ng Paglaya

By : UP Press

Lagalag ng Paglaya By UP Press
Item #: 9715426763Narito ang kuwento ng isang environmentalist na may bulok na ngipin, aliping sinagip ng dunong sa tiyak na panganib, mga mandirigmang mailap, at batang manggagamot na nilason ng digmaan ang puso’t isip. May sumasayaw na anino ng mga poon, paglisan ng pag-ibig sa syudad, at paghanap sa kadugong nawalay sa kabundukan.

May kuwento tungkol sa bawal at huwad na disiplina ng estado, pagbuo sa naputol na ugnayan, paglaro sa kulay ng imahinasyon, at pananatili sa kawalang-katiyakan. May salaysay para magsilbing bago ang kakaiba, lumikha ng tiwalag na tala, at humubog ng mamamatay-tao sa anyo ng mistulang pinuno ng isang bansa.

Hindi makikita ng mambabasa ang sarili sa mga pahina ng aklat na ito, at mas marami itong tanong kaysa sagot tungkol sa kalayaan, pakikibaka, at pagkatao.

Price : £580.00
Qty 

» Visit our Literature categoryLagalag ng Paglaya©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use