Gramatikang Filipino: Balangkasan By UP Press

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Gramatikang Filipino: Balangkasan

By : UP Press

Gramatikang Filipino: Balangkasan By UP Press
Item #: 9715426565SARIWANG PAGSUSURI NG BALARILA NG FILIPINO: Malaon nang humihiling ang mga nag-aaral at nagtuturo ng Filipino ng isang “sariwang” pagsusuri ng balarila ng Filipino para mapayaman pa ang karanasan sa pag-aaral ng wika.

PARA SA NAGHAHANAP NG MALALALIM NA KAALAMAN SA MGA GAWI NG WIKA: Isang pag-usisa sa mga mahahalaga at natatanging kakanyahan ng balarilang Filipino, na datapwa’t naiiba, ay sumusunod din sa mga panlahatang prinsipyo ng wika.

Price : £1,015.00
Qty 

» Visit our College Filipino categoryGramatikang Filipino: Balangkasan©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use