Babae, Obrera, Unyonista: Ang Kababaihan sa Kilusang Paggawa sa Maynila (1901-1941) By UP Press

 Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Babae, Obrera, Unyonista: Ang Kababaihan sa Kilusang Paggawa sa Maynila (1901-1941)

By : UP Press

Babae, Obrera, Unyonista: Ang Kababaihan sa Kilusang Paggawa sa Maynila (1901-1941) By UP Press
Item #: 9715426688

Binibigyang-linaw ng Babae, Obrera, Unyonista: Ang Kababaihan sa Kilusang Paggawa sa Maynila (19011941) ang mahalagang papel ng kababaihan noong panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas sa pagsusulong sa mga kahilingan ng manggagawa para sa mas mataas na sahod, karapatang mag-unyon, dagdag na benepisyo, at ang paghapag ng mga partikular na isyu ng kababaihang manggagawa tulad ng hiwalay na palikuran, maternity leave, pasilidad para sa day care, at paglaban sa seksuwal na pang-aabuso. Sa proseso ng partisipasyong ito, lumitaw ang mga lider na kababaihan tulad nina Pilar Lazaro at Narcisa Paguibitan na nagtaguyod ng mga kahilingan ng mga manggagawa at ng makabayang kilusan para sa kalayaan sa naturang panahon.

Ang aklat na ito ay ambag sa patuloy na pagsisikap, sa loob at labas ng akademya, na wakasan ang pagsasantabi sa kababaihan, lalo na ang kababaihang anak-pawis, sa kasaysayan ng Pilipinas.

Price : 362.50
Qty 

» Visit our History category
» Visit our Labor category
Email Babae, Obrera, Unyonista: Ang Kababaihan sa Kilusang Paggawa sa Maynila (1901-1941) To A Friend
Your Name
Your Email
Friend's Name
Friend's Email
Message
Maximum of 500 characters
 Babae, Obrera, Unyonista: Ang Kababaihan sa Kilusang Paggawa sa Maynila (1901-1941)©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use