Bookmark this page
Email Newsletter
Shop by Category

Shop by Brand

More Options


Ka Amado

By : UP Press

Ka Amado By UP Press
Item #: 9715426855Sa kanyang bagong akdang ito, hangad ni Jun Cruz Reyes na ilahad ang ipinapalagay niyang “bagong epiko” ng bansang Pilipinas sa anyo ng isang biograpiya ni Ka Amado. Nilayon din ni Reyes na mabasa ang akdang ito, hindi lamang ng mga akademiko at espesyalista ng panitikan na kakaunti lamang talaga ang bilang, kundi ng mga karaniwang mamamayan na siya ring pinag-alayan ni Ka Amado ng kanyang sariling buhay at panulat.

Gayumpama'y hindi lamang matutunton dito ang “makabagong epiko” ng ating bansa tulad ng ipinapalagay ni Reyes. Taliwas sa inaasahan, lumilitaw rin ito bilang mapa ng mayaman at malikot na kaisipan at pilosopiya ng nag-akda mismo nitong biograpiya.

May mala-nobelang teknika rin na ginagamit sa pagsasalaysay ng naratibong paralel sa sariling mga karanasan bilang manunulat sa panahon ng malupit ng kontra-insurhensyang Oplan Bantay Laya ni Reyes at ng mga naganap sa buhay ni Ka Amado. Sumusulpot din paminsan-minsan sa gitna ng naratibo ang ilang matalas at masisteng pamumuna ni Reyes hinggil sa kasalukuyang establisimiyentong pampanitikan.

Pinapasok ng akdang ito ang maraming komplikadong usapin hinggil sa pagbubuo ng naaangkop na pagkabalangkas ng pambansang panitikan, poetika, at ng teoryang pampanitikan...

Tulad ng lahat ng matagumpay na obra ni Reyes, nakasulat ng biograpiyang ito sa isang magaan at kaiga-igayang paraan na minsa'y ironikal at madalas masiste.

Price : £1,087.50
Qty 

» Visit our Literature categoryKa Amado©2018 Pook Aklatan: Ang Pambansang Online Bookstore ng Pilipinas - Books to Anywhere in The Philippines
Terms of Use